Istoric

Fabrica veche

În 1891 industriaşul austriac Johann Weitzer fondează în oraşul Arad, Fabrica de Vagoane şi Motoare –Johan Weitzer S.A., societate pe acţiuni, pentru acoperirea nevoilor de material rulant pentru întreaga zonă estică a Imperiului Austro-Ungar şi a Europei Centrale şi de Sud-est.

Fabrica producea la acea dată vagoane de marfă, vagoane de călători, locomotive, tramvaie electrice dar şi echipament militar, bucătării de campanie, maşini agricole, pentru Căile Ferate din Austria, Ungaria, Societatea de Transport Urban din Viena, Budapesta, Arad şi exporta în România, Italia, Grecia, Bulgaria, etc.

După primul război mondial, în urma Unirii Transilvaniei cu România, se fondează în 1921 societatea pe acţiuni „ASTRA”, prima fabrică românească, având ca obiect de activitate fabricarea de vehicule de cale ferată, locomotive, tramvaie, automobile, autocamioane, tractoare, maşini agricole, poduri, construcţii metalice, motoare, avioane, baloane şi echipamente de aeronautică.

După cel de-al doilea război mondial, societatea este naţionalizată şi reorganizată sub diferite denumiri: „Fabrica de Vagoane Arad”, „Uzinele de Vagoane Arad”, „Întreprinderea de Vagoane Arad –IVA”, dar păstrează ca principal obiect de activitate fabricaţia de vagoane de marfă, călători şi metrou. Fabrica produce vagoane pentru piaţa internă şi exportă pe toate cele cinci continente, precum şi asigură şi întregul parc de rame al METROREX Bucureşti.

În anul 1990, odată cu trecerea României la economia de piaţă, are loc constituirea societăţii comerciale pe acţiuni „S.C. ASTRA Vagoane Arad S.A.”, care preia integral patrimoniul IVA. Societatea cuprinde două fabrici, una de vagoane de călători şi cealaltă de vagoane de marfă. Fabrica de vagoane călători se organizează ca şi centru de profit separat, dar fără personalitate juridică.

În 1998 are loc separarea completă a unităţilor de afaceri, în vagoane de călători şi vagoane marfă, prin separarea patrimonială şi crearea unei noi entităţi juridice, societatea comercială pe acţiuni „S.C. ASTRA Vagoane Călători S.A. –Arad”. Obiectivul de activitate al noii societăţi este: proiectarea, fabricarea şi vânzarea de vagoane călători, vagoane de metrou, vehicule urbane, vehicule de pasageri convenţionale şi neconvenţionale, boghiuri, componente vagoane şi piese de schimb, service şi asistenţă tehnică, comerţ şi consultanţă.

Firmei nou înfiinţate i-a fost dat să treacă printr-o perioadă de mari dificultăţi, datorită vremurilor grele ale tranziţiei economice, lipsei comenzilor şi datoriilor.
În anul 2000, „S.C. ASTRA Vagoane Călători S.A. –Arad” devine societate privată, prin preluarea pachetului majoritar de acţiuni de către societatea românească TRISTAR –firmă expert în managementul sectorului industrial, iar S.C. ASTRA Vagoane Călători S.A. –Arad este la acea dată societate comercială integral privată, cu capital integral românesc.

Anii 2001, 2002 şi 2003 au însemnat primele bătălii câştigate cu provocările noului început de secol. S-au impementat noi structuri şi s-a demarat un program care a constat în investiţii masive pentru modernizarea tuturor facilităţilor interne, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale angajaţilor şi respectarea dezideratelor de protecţie a mediului, şi în paralel, un program de promovare –prin prezenţa la manifestări externe, misiuni economice, târguri, reclame în paginile unor publicaţii şi reviste prestigioase de specialitate, cotidiene de largă audienţă sau de interes general. În 2003 s-a reorganizat Centrul de Cercetare, Proiectare şi Tehnolgoie (CCPT) ca un centru de profit separat.

Anul 2005 se remarcă prin primul salt în venituri ca şi o confirmare a unui proces ascendent minuţios pregătit. Anul 2006 continuă linia ascendentă din anii anteriori, cifra de afaceri realizată fiind cu 100% mai mare faţă de anul 2005. Marile investiţii începute în 2006 au fost finalizate în 2008.

Flexibilitatea ASTRA şi efortul întregului colectiv au făcut ca la sfârşitul anului 2009, rezultatele obţinute să confirme justeţea strategiei iar rezultatele economice previzionate să se situeze aproape la nivelul celor din anul 2008.

Performanţele realizate de ASTRA în România au fost cea mai bună recomandare pentru piaţa europeană, dinamică şi exigentă.

Rezultatele pozitive şi trendul său ascendent fac azi din ASTRA interlocutorul preferat al firmelor europene pentru noi proiecte de colaborare complexe pe piaţa românească dar şi externă în domeniul materialului rulant.