ASTRA Vagoane Calatori SA selecteaza personal in vederea angajarii pentru postul vacant de Responsabil Managementul Calităţii

1. Descrierea postului:


• Activităţi specifice problemelor Sistemului Integrat de Management conform reglementărilor standardelor de certificare internaţională în domeniul feroviar.


• Asigură că procesele necesare sistemului integrat de management sunt stabilite, implementate şi menţinute. • Participă la întâlnirile cu terţii în chestiuni legate de sistemul integrat de management.


• Participă obligatoriu la analizele efectuate de către Conducere asupra sistemului integrat de management pentru a se asigura continua adecvare şi eficacitate ale acestuia.


• Elaborează, în colaborare cu şefii de departamente implicate, documentele sistemului integrat de management, coordonează actualizarea acestora. • Coordonează şi urmăreşte efectuarea auditurilor.


• Gestionează documentele auditurilor conform sistemului integrat de management • Întocmeşte programele anuale de instruire pe teme de calitate, mediu si sănătate şi securitate in munca


• Organizează periodic întâlniri de analiză a sistemului integrat de management cu Conducerea societăţii, propune acţiunile corective/preventive/de îmbunătăţire continuă necesare şi întocmeşte procesul verbal de analiză.


• Înregistrează şi difuzează rezultatele analizelor efectuate de management asupra sistemului integrat de management.


• Monitorizează, asigură consultanţă şi informează Conducerea societăţii cu privire la modificările legislative în domeniu.


• Întocmirea documentaţiei pentru Autorizaţia de Furnizor Feroviar.


• Solicită şi primeşte acţiuni de îmbunătăţire la auditori externi de certificare/supraveghere în sistemul integrat de management.


• Efectuează audituri interne în domeniul sistemului integrat de management.


• Respecta Structura si Regulamentul Intern al societăţii.


2. Cerinţele postului Studii superioare în domeniul inginerie şi/sau juridic. Cursuri în domeniul sistemului integrat de management al societăţii. Cunoştinţe privind: - sisteme de standardizare, certificare şi acreditare la nivel naţional şi internaţional şi cerinţele pentru certificarea unor astfel de sisteme - studierea/monitorizarea/interpretarea/implementarea cerinţelor normelor legale care afectează sau reglementează sistemul integrat de management al societăţii. Experienţa în domeniul sistemului integrat de management constituie un avantaj. Limba Engleză la nivel mediu/avansat Experienţă şi Cunoştinţe operare MS Office.


CV se pot trimte pe mail la ahulka@astrac.rdsar.ro sau depune personal la sediul societăţii din Arad, str. Petru Rares nr. 1-3